Představujeme kandidátstvo do senátu 2023!

Všichni odpovídají na stejné otázky, rozklikněte jméno níže (v pořadí podle vylosovaných volebních čísel).

Jak se jmenuješ?
David Plass
Co studuješ?
Ph.D. Obecná antropologie - Historická antropologie
Kdo jsi a proč kandiduješ?
V roce 2018 jsem dodělal magistra. V tu chvíli mě nenapadlo, že bych měl ve studiu pokračovat dál. Vrhl jsem se s nadšením do budování nové kariéry a to se mi dařilo. Uběhlo však několik let a já zjistil, že mi něco chybí. Chyběl mi smysl, pro který jsem kdysi studoval historii. Rozhodl jsem se tedy pro doktorské studium a FHS mi ten smysl opět dala. Rád bych tedy dal také něco jí - trochu péče o její další fungování.
Co je pro tebe FHS?
FHS mi pomáhala utvářet mé vlastní já. Naučila mě kriticky přemýšlet, hledat zdroje, pracovat s nimi. Doslova mi ukázala svět (nebo alespoň Evropu). Ukázala mi lidi, kteří stojí za následování i to, že za mě nikdo nic neudělá.
Jak dobře FHS znáš?
Své první studium na FHS jsem začal v roce 2008. To je fakt dlouhá doba. Jako u spousty studentů tenkrát skončilo na Úvodu do historie. Prošel jsem starou budovou a těšil se na budovu novou, které jsem se při studiu nedočkal. Přesto jsem její betonová zákoutí prozkoumával ještě před oficiálním otevřením a prozkoumávám dosud. Viděl jsem mnohé změny, kterými FHS prošla a přesto, že kvůli tomu mé zkušenosti s SHV nejsou aktuální, snad mi to dává šanci koukat na problémy s odstupem.
V čem je podle tebe nejsilnější stránka fakulty Jaká jsou nejdůležitější specifika FHS, která stojí za zachování?
FHS buduje jiný styl přemýšlení. Vkládá do studujících důvěru, že jsou schopni sami říci, co je pro ně dobré. Nechá je za tím "dobrým" samostatně jít. To máme každý trochu jinde. Přesto se dokážeme někde potkat, sdílet to a rozvíjet. To je úžasné. Byla by škoda, kdyby se z FHS stala generická nadstavba gymplu.
V čem vidíš největší slabinu fakulty?
Právě tím, že každý jdeme trochu za něčím jiným, nikdy nebudeme skvěle odpovídat tabulkám a vždy budeme na okraji akademického prostředí. Snad odtud bude nejlepší rozhled...
Jaká je/byla tvoje zkušenost s Bc studiem na FHS? Co bys na stávajícím systému studia změnil*a, kdybys měl*a možnost, a co ti naopak vyhovuje? (Pokud nemáš se SHV žádnou zkušenost, jsi spokojen*a se současnou podobou svého studijního programu?)
Od doby, co jsem studoval SHV se třikrát změnila akreditace... Stojím teď na počátku svého doktorského studia. Ani k tomu se tedy nemůžu vyjádřit zodpovědně. Věřím ale lidem, které mám kolem sebe.
Jak se osvědčily změny v zápisu předmětů v SISu? Dvoufázový zápis? Organizace bakalářských státnic? OJAK?
Od mých státnic či OJAKu došlo k velkým změnám. Myslím, že se vyšlo hodně studentům vstříc a obojí je teď menší studijní zátěží.
Sleduješ zasedání senátu (zápisy ze zasedání, osobní účast, online účast)? Pokud ano, jaké téma tě zaujalo?
Otevřeně řeknu, že moc ne. Senát mě většinou začal zajímat v momentě, kdy se objevil nějaký větší problém či událost (například volba děkana/děkanky). Tím, že je v senátu již moje žena, byl jsem online přítomen na několika setkáních (poslouchal jsem tajně za rohem).
Jak vnímáš provoz v budově FHS, co změnit, vylepšit?
FHS byla vždy dost živá. Atrium nové budovy ji ale myslím velmi prospělo. Je skvělé mít prostory, kde se dají pořádat vlastní akce. To dřív citelně chybělo. Prostoru na vylepšení je pochopitelně vždy dost. Již obligátně - okolí fakulty je stále hrozné. Kvalita provedených prací v okolí je také mizerná (například absence spádů na betonových panelech kolem fakulty a následné louže).
Jaké by byly tvé priority, kdybys byl*a v roli děkana nebo děkanky?
Myslím, že jen málokdo z nás si dovede představit míru zodpovědnosti, které je děkan/ka vystaven/a. V tomto smyslu však dobrá práce děkana či děkanky spíše není vidět - pokud všichni považují bezproblémové fungování fakulty, příjemné vztahy a kvalitní vzdělání za samozřejmost, pak funguje děkan/ka dobře. A to by měla být priorita.
Volíme tři studentské zástupce*kyně do senátu. Koho z ostatních kandidátů a kandidátek bys podpořil*a a proč?
Nikoho z dalších kandidátů neznám. Senátorství je ale spousta neplacené práce navíc. Klobouk dolů před každým, kdo má chuť pracovat.

 

Jak se jmenuješ?
Věrka Koukalová
Co studuješ?
Sémiotika a filosofie komunikace (Ph.D.)
Kdo jsi a proč kandiduješ?
Studovala jsem na UK (FF, FSV, FHS), ale jako svoji skutečnou Alma Mater považuji právě FHS. Vždy mi byla blízká moderním způsobem výuky, důrazem na soudobá témata a také angažovaností studentské komunity. Aktuálně na FHS studuji Ph.D. a zaměřuji se na naratologii. Na magisterské studium sémiotiky jsem se vrhla až se dvěma malými dětmi po téměř 10 letech budování kariéry. V akademickém světě jsem se ale angažovala vždy. Na Karlovce jsem například vedla podpůrnou skupinu pro studující rodiče a pomohla jsem tak několika desítkám rodičů nevzdat studium a získat tolik potřebnou podporu. Na FHS vedu doktorandský klub a na oslavách 30 let jsem podílela coby moderátorka debaty s Alumni.
Co je pro tebe FHS?
FHS pro mě není pouhou fakultou, kde jsem mohla získat diplom a šanci na doktorát, ale především komunitou rozmanitých lidí s obrovským potenciálem a chutí měnit svět. Z FHS studentstvo odchází tam, kde je ho nejvíc potřeba – do vědy, do nezisku, do sociálních služeb a dalších oblastí, kde mění naši společnost k lepšímu.
Jak dobře FHS znáš?
Na FHS jsem doma 5 let většinu studia jsem strávila na Veleslavíně. FHS znám a vnímám v kontextu celé univerzity i ve své specifičnosti, co se týče oborů, které jinde nenajdete. Přiznávám ale bez mučení, že jsem nestudovala SHV.
V čem je podle tebe nejsilnější stránka fakulty Jaká jsou nejdůležitější specifika FHS, která stojí za zachování?
Na FHS je skvělé, že na bakaláři dá studentům skutečně důkladný humanitní základ, ale zároveň je již vede ke specializacím a magisterským oborům. Velmi přínosné mi přijde, že i bakaláři mohou chodit na výběrové přednášky a semináře magistrů a zjišťovat tak velmi brzy, kudy se budou ubírat. Zásadní je také důraz na kritické myšlení, schopnost formulovat hypotézu, správně (vědecky) číst a psát. V porovnání s FF nebo FSV je FHS královnou vědy.
V čem vidíš největší slabinu fakulty?
Bakalář je masová záležitost (nebuduje se dostatečně komunita a vazby) a naopak magisterské obory jsou často velmi malé, a tudíž mají problém s financováním, nabíráním doktorandů a získáním dostatku kvalitních pedagogů.
Jaká je/byla tvoje zkušenost s Bc studiem na FHS? Co bys na stávajícím systému studia změnil*a, kdybys měl*a možnost, a co ti naopak vyhovuje? (Pokud nemáš se SHV žádnou zkušenost, jsi spokojen*a se současnou podobou svého studijního programu?)
SHV jsem nestudovala, Bc. mám z FF. Nicméně magisterský program sémiotiky mě vyhovoval maximálně, naučila jsem se psát dobré články a dostala jsem skvělý základ na doktorát.
Jak se osvědčily změny v zápisu předmětů v SISu? Dvoufázový zápis? Organizace bakalářských státnic? OJAK?
Viz výše.
Sleduješ zasedání senátu (zápisy ze zasedání, osobní účast, online účast)? Pokud ano, jaké téma tě zaujalo?
Sleduji průběžně zápisy. Zajímalo mě nové složení vedení, vědecké rady, otázka bezpečnosti kolem fakulty v noci a také prostory pro rodiče nebo doktorandy.
Jak vnímáš provoz v budově FHS, co změnit, vylepšit?
Je nešťastné, že bufet zavírá brzy odpoledne. Od otevření nové budovy nesouhlasím s výmalbou toalet (na fakultě, kde je obor genderových studií je to extra nepochopitelné). Ocenila bych, aby spodní dveře ven z budovy byly na kartu nejen pro zaměstnance. Jinak ale novou budovu velmi cením, především knihovnu a multifunkční atrium.
Jaké by byly tvé priority, kdybys byl*a v roli děkana nebo děkanky?
Bezpečnost. Digitalizace. Vytváření prostoru (místně i abstraktně) pro studentstvo a podpora spolků a organizací. Podpora excelentní vědy a grantů.
Volíme tři studentské zástupce*kyně do senátu. Koho z ostatních kandidátů a kandidátek bys podpořil*a a proč?
David Plass, Václav Pretschner (diverzita, delší čas studia přes sebou). Aktuálně nemá nikdo zveřejněný program.

Jak se jmenuješ?
Vít Marek
Co studuješ?
Jsem ve 2. ročníku na bakaláři (Studium humanitní vzdělanosti)
Kdo jsi a proč kandiduješ?
Jsem poměrně aktivní student, který ve svém volném čase pracuje na několika projektech. Teď jsem se však rozhodl svou energii věnovat případnému působení v AS FHS. Fakultu mám rád, ale vždy je prostor na to něco zlepšit. Mezi hlavní témata mého programu patří: bezpečná fakulta, genderová rovnost, podpora spolků a stávkujících, útulná budova FHS a funkční SIS.
Co je pro tebe FHS?
FHS je pro mě skvělým prostředím, které nabízí pestrou škálu témat studia, možnosti setkávat se se skvělými lidmi a také prostor pro angažování se v různých spolcích.
Jak dobře FHS znáš?
Myslím si, že podobně jako velká část studujících.
V čem je podle tebe nejsilnější stránka fakulty Jaká jsou nejdůležitější specifika FHS, která stojí za zachování?
Nejsilnější stránku vidím v pestrosti volitelných předmětů, v tom, že škola studujícím příliš nesvazuje ruce při volení rozvrhu (jak tomu bývá u jiných fakult). Líbí se mi celková atmosféra ve škole, kde má, věřím, každý prostor pro seberealizaci.
V čem vidíš největší slabinu fakulty?
Na fakultě a v okolí je stále co zlepšovat. V programu mám například záležitosti týkající se SISu, volby předmětů, zeleně v budově, více míst k sezení a mnoho dalšího. Okolí fakulty je kapitolou samo pro sebe. Fakulta by měla být pro studující bezpečným prostředím.
Jaká je/byla tvoje zkušenost s Bc studiem na FHS? Co bys na stávajícím systému studia změnil*a, kdybys měl*a možnost, a co ti naopak vyhovuje? (Pokud nemáš se SHV žádnou zkušenost, jsi spokojen*a se současnou podobou svého studijního programu?)
Osobně je má zkušenost se studiem v rámci Bc. vesměs pozitivní. Protože však nekandiduji za sebe, ale za studující, budu v AS hájit jejich zájmy. Zveřejnil jsem anonymní formulář, kam mi bylo zasláno už několik připomínek, které v případě mého zvolení předložím AS ke zvážení. Ty se týkají například nahrávání přednášek, zkoušení online, funkčnosti Wi-Fi, širšího výběru jídla v bufetu, možnosti hlídání v dětském koutku atd.
Jak se osvědčily změny v zápisu předmětů v SISu? Dvoufázový zápis? Organizace bakalářských státnic? OJAK?
Myslím, že nejsem jediný, komu se SIS dlouhodobě neosvědčuje. Nového SISu se však pravděpodobně v blízké době nedočkáme, proto musíme pracovat s tím, co máme a jedná se o jeden z bodů mého programu. Za zvážení stojí například ještě lepší rozfázování zápisu, jak je tomu u jiných fakult.
Sleduješ zasedání senátu (zápisy ze zasedání, osobní účast, online účast)? Pokud ano, jaké téma tě zaujalo?
Sleduju, ale přiznám se, že nepročítám úplně všechny zápisy ze schůzí, vždy si přečtu alespoň přijatá usnesení AS. Potěšilo mě usnesení, kde AS podpořil studující, kteří nesouhlasili s konáním frašky zvané „konference VOGUE live“ na naší fakultě. Stejně tak mě potěšilo, že senát podpořil protesty upozorňující na nedostatečné financování vysokých škol.
Jak vnímáš provoz v budově FHS, co změnit, vylepšit?
Vždy je co zlepšovat. Jeden z bodů mého programu se soustředí na další zútulňování fakulty například pomocí zeleně a květin. V budově by mohlo být zřízeno ještě více míst k příjemnému sezení. Okolí budovy by mělo revitalizací projít co nejdříve.
Jaké by byly tvé priority, kdybys byl*a v roli děkana nebo děkanky?
Fakulta musí na prvním místě sloužit studujícím a být pro ně bezpečným prostředím. Zasadil bych se o zřízení fakultní ombudsosoby, na kterou by se mohlo studentstvo, například v případě zneužívání autority ze strany vyučujících, kdykoliv obrátit. Už nyní jsem vytvořil anonymní formulář, kam mi může kdykoliv psát.
Volíme tři studentské zástupce*kyně do senátu. Koho z ostatních kandidátů a kandidátek bys podpořil*a a proč?
Na základě dosavadních zkušeností bych rád podpořil například Karin Zamrazilovou a Matěje Kroftu. Myslím si, že sdílíme zájem o podobná témata a Matěje asi ani nemusím představovat 🙂

Jak se jmenuješ?
Lucie Kalabisová
Co studuješ?
3. ročník SHV
Kdo jsi a proč kandiduješ?
Jsem zapálenou studentkou, radní pro vnitřní vztahy ve spolku Studenti FHS, šéfredaktorka fakultního časopisu HUMR. Kandiduji primárně, kvůli nadšení a ochotě na fakultě věci měnit po malých krůčcích k vytvoření příjemného studijního prostředí, ve kterém si lidé nejsou i přes počet studujících tolik cizí.
Co je pro tebe FHS?
Naše fakulta pro mě byla poslední dva roky druhým domovem, který mi pomohl v sebe-rozvoji. Sic fakultu momentálně navštěvují jen jednou v týdnu, má pro mě stále velký význam a myslím si, že díky nabraným zkušenostem je paradoxně tento rok nejplnější iniciativou z mé strany.
Jak dobře FHS znáš?
Jelikož jsem prakticky od první chvíle na fakultě trávila veškerý čas sezením v knihovně, atriu či v učebnách, dovedu si představit, že bych všude trefila i s páskou přes oči (řekla bych, že to není však jen mojí pamětí, ale i tím jak je budova postavena)
V čem je podle tebe nejsilnější stránka fakulty Jaká jsou nejdůležitější specifika FHS, která stojí za zachování?
Na naší fakultě spatřuji velké množství hodnot, které za to stojí. A to například často kritizovaná interdisciplinarita, která umožňuje studujícím velký rozhled do různých zákoutí vědy a zároveň napomáhá k objevení toho, co nás doopravdy naplňuje. Osobně by mě nikdy nenapadlo zkusit si překladatelství, ve kterém jsem se nakonec velmi našla.
V čem vidíš největší slabinu fakulty?
Jako slabinu spatřuji chaotičtější instrukce k povinným zkouškám, které způsobují, že pokud nemá člověk na fakultě známé z vyšších ročníků, je velmi těžké projít bez stresu nikoli z nedostatečných znalostí daného oboru, ale z korektnosti potřebných formulářů a podobně.
Jaká je/byla tvoje zkušenost s Bc studiem na FHS? Co bys na stávajícím systému studia změnil*a, kdybys měl*a možnost, a co ti naopak vyhovuje? (Pokud nemáš se SHV žádnou zkušenost, jsi spokojen*a se současnou podobou svého studijního programu?)
Všem na tuto otázku vždy odpovídám, že nemohu být více spokojená s volbou vysoké. Naprosto jsem se na fakultě našla a rozhodně mi víc dala, něž vzala. Jsem obklopená skvělými inteligentními lidmi, naučila jsem se tolik nového a celkově můj pohled na svět se změnil k lepšímu. Troufám si říct, že mi moje dosavadní studium otevřelo oči a poskytlo mi příležitosti, o kterých se mi ani nezdálo.
Jak se osvědčily změny v zápisu předmětů v SISu? Dvoufázový zápis? Organizace bakalářských státnic? OJAK?
Upřímně musím pochválit změny, ke kterým v ohledu zápisu došlo. Ano, samozřejmě SIS občas spadne, nepovede se nám zapsat vše, což by se dle mého názoru, dělo s jakýmkoli systémem, kvůli pochopitelné omezenější kapacitě na daných přednáškách. Organizace státnic je adekvátní a i se změnami například v seznamech literatury na EDK bylo vše z organizačního hlediska v pořádku. OJAK je stále spíše záhadou pro všechny, kde je třeba čerpat ze zkušenosti ostatních.
Sleduješ zasedání senátu (zápisy ze zasedání, osobní účast, online účast)? Pokud ano, jaké téma tě zaujalo?
Bedlivě jsem sledovala především zápisy, ve kterých se pojednávalo o volbě nové děkanky, či o vyjádření senátu a bývalé děkanky ke konferenci Vogue.
Jak vnímáš provoz v budově FHS, co změnit, vylepšit?
Zde bych ráda vypíchla něco, co mi velmi na fakultě minulý rok vadilo, ale dle nové zkušenosti se to rapidně změnilo k lepšímu. Tím byl přístup security ke studujícím, kdy jsem raději více a více započala s omezením času tráveného na fakultě, jelikož si člověk občas připadal spíše jako narušitel prostoru fakulty, nežli její student.
Jaké by byly tvé priority, kdybys byl*a v roli děkana nebo děkanky?
Zaručenou prioritou by pro mě bylo získat pohled a názory jak vyučujících, pracovníků na fakultě, tak i studentů a následně bych se snažila vytvořit co nejpřívětivější zázemí, které by zamezilo chaosu a velké míře nespokojenosti. Poskytnout tak oporu a spravedlivé jednání. Myslím si, že se nám to na fakultě opět daří.
Volíme tři studentské zástupce*kyně do senátu. Koho z ostatních kandidátů a kandidátek bys podpořil*a a proč?*
David Plass, jelikož jej vnímám jako velmi pracovitou osobu; Matěj Krofta z důvodu jeho zkušeností na fakultě ; Karin Zamrazilová, jelikož se jedná o osobu zapojenou do dění na fakultě, která je velmi aktivní v tomto ohledu

Jak se jmenuješ?
Václav Pretschner
Co studuješ?
Studuji první ročník bakalářského studia programu humanitní vzdělanosti.
Kdo jsi a proč kandiduješ?
Jsem student kterému nejsou veřejné a vnitřní zájmy fakulty lhostejné. Kandiduji proto, že mám určité zkušenosti z nultého ročníku, které mi pomohli se na fakultě zorientovat a tudíž chci tyto informace sdělovat ostatním. Dále pak pomáhat začínajícím studentům a celkově zlepšit mezifakultní komunikaci.
Co je pro tebe FHS?
Fakulta je pro mě instituce, která mi přináší nový pohled na svět. Rád se vzdělávám ve věcech pro mě nových, a mimo jiné zde trávím čas se svými kolegy a kamarády. Je to zkrátka příjemné místo pro mé vzdělávání.
Jak dobře FHS znáš?
Řekl bych, že rok působení na FHS mi dodal čas na zorientování se a pochopení celého záměru a odkazu fakultního učení. Domnívám se tedy, že fakultu znám poměrně dobře vzhledem k délce mého působení.
V čem je podle tebe nejsilnější stránka fakulty Jaká jsou nejdůležitější specifika FHS, která stojí za zachování?
Zajisté je to liberální model výuky, který musí být zachován. Všichni by si tento fakt měli uvědomit a bojovat za něj. Mile rád bych tedy pokračoval v šlépějích předešlých i stávajících osobností fakulty. Určitě stojí za zmínku nově nadcházející generace fakultních učitelů, nebo celkově fakultních absolventů.
V čem vidíš největší slabinu fakulty?
Dle mého názoru vidím "největší slabinu" v prostorech školy. K samotnému vzhledu a prostředí fakulty nemám co vytknout, avšak bych uvítal rozšíření fakultních prostorů.
Jaká je/byla tvoje zkušenost s Bc studiem na FHS? Co bys na stávajícím systému studia změnil*a, kdybys měl*a možnost, a co ti naopak vyhovuje? (Pokud nemáš se SHV žádnou zkušenost, jsi spokojen*a se současnou podobou svého studijního programu?)
Stále, jak je výše uvedeno, působím poměrně krátkou dobu nato, abych bakalářské studium mohl kriticky zhodnotit. Osobně mi zatím studium vyhovuje, tak jak je uvedeno.
Jak se osvědčily změny v zápisu předmětů v SISu? Dvoufázový zápis? Organizace bakalářských státnic? OJAK?
Za mě je celkově zápis předmětů o něco lepší než dříve. Myslím si, že tato změna spíše situaci přispěla, než aby ji poškodila. Organizace bakalářských státnic mi připadá opravdu skvěle vymyšlena, je to něco, s čím jsem se málo kdy setkal. Řekl bych, že toto byl další krok kupředu k lepšímu a méně hektickému studiu na VŠ. Nakonec bych k OJAKu řekl, že studenti, kteří bakaláře úspěšně složili, řekli, že právě toto je asi ten největší strašák celého studia. Parafrázuji tedy studenty, kteří se na zkoušku připravovali a i tak s ní měli problémy.
Sleduješ zasedání senátu (zápisy ze zasedání, osobní účast, online účast)? Pokud ano, jaké téma tě zaujalo?
V přípravě na svou kandidaturu jsem si pár zápisů ze zasedání senátu přečetl, avšak mě nenapadá téma, které by mi utkvělo v hlavě.
Jak vnímáš provoz v budově FHS, co změnit, vylepšit?
Fungování na fakultě, je za mě vskutku dobré. Jediné, co bych uvítal, tak by byla výzdoba, jako třeba do nedávna vyvěšené skleněné kvádry uvnitř školy. Vnitřní prostory působí chladným industriálním dojmem, proto by bylo vhodné něčím školu "rozveselit".
Jaké by byly tvé priority, kdybys byl*a v roli děkana nebo děkanky?
Kdybych měl chronologicky seřadit své priority, vypadaly zhruba takto: - pokračovat v odkazu Jana Sokola - konsistentní práce na kvalitě vzdělávání - upravit zázemí, tak aby bylo pro většinu příjemné - zatraktivnit výuku pro větší veřejnost - vnitřní i vnější komunikace
Volíme tři studentské zástupce*kyně do senátu. Koho z ostatních kandidátů a kandidátek bys podpořil*a a proč?
Já zastávám hledisko, že z každé skupiny by se měl vybrat jeden právoplatný zastupitel. Tudíž bych obsáhl skupinu učitelů, déle působících studentů a začínajících studentů. Já osobně bych tedy daroval své hlasy jednak kandidátovi Matějovi Kroftovi a jednak Davidovi Plassovi.

Jak se jmenuješ?
Matěj Krofta
Co studuješ?
Studuji poslední ročník bakalářského studia na FHS UK.
Kdo jsi a proč kandiduješ?
Je mi 26 let. Zajímám se o historii (hlavně o orální historii a soudobé dějiny, okrajově i o antické a novověké dějiny) a o filosofii (politická filosofie, etika a morálka, mám rád třeba mimo jiné četbu T. G. Masaryka a Václava Havla), též i o umění a o dějiny umění. Na FHS jsem získal zájem i o antropologii a sociologii. Po dokončení bakalářského studia bych rád pokračoval ve studiu na magisterském programu Orální historie – soudobé dějiny, též na FHS UK. Také jsem aktivním členem a předsedou studentského spolku Studenti FHS UK. Znovu kandiduji a obhajuji svojí pozici, abych i nadále mohl pomáhat studentstvu z pozice senátora. Více info v mém programu na webu fakulty a ve FB skupinách.
Co je pro tebe FHS?
FHS je pro mě fakulta lišící se dost od ostatních fakult (v tom kladném smyslu). Taky, jak mám srovnání s FF UK, si ještě víc uvědomuji, jak moc dobré je liberální studium na FHS, kde máme mnohem víc kurzů na výběr. Každý si tu může najít to svoje. Také je to fakulta, kde jsem poznal spoustu fajn lidí, jak studentů, tak i učitelů. Říká se o fakultě, že je tu problém s anonymitou. Částečně s tím souhlasím, ale myslím si, že když člověk chce, tak si určitě na FHS najde alespoň minimálně jednoho kamaráda, ze kterého se následně může vyklubat velice dobrý kamarád a kolega. To souvisí i s velkým množstvím studentů a nedostatkem místa v učebnách, kde se to ale během semestru většinou vyprazdňuje.
Jak dobře FHS znáš?
Troufám si říct, že FHS znám za ty roky již velice dobře. Taky proto se snažím v rámci svých možností pomáhat studentům a studentkám s orientací na fakultě, průběhem a fungováním studia, studentským životem, atd., jelikož si sám vzpomínám na doby, kdy jsem se teprve rozkoukával a poznával zcela nový akademický svět, který se dost liší od střední školy. Ale samozřejmě je stále co objevovat a poznávat. Myslím, že mnoho věcí lze snadno dohledat, když člověk ví jak, ale je pravda, že nějaké věci by se mohli lépe komunikovat a být přehlednější pro co nejvíc lidí.
V čem je podle tebe nejsilnější stránka fakulty Jaká jsou nejdůležitější specifika FHS, která stojí za zachování?
Určitě nejsilnější stránka fakulty a věc, která by se měla zachovat, jelikož je to jedna z jedinečností naší fakulty, je liberálnost studia. I se všemi svými výhodami a nevýhodami. Dále to je způsob výuky, kde si člověk uvědomí, že svět není tak samozřejmý a snadný, jak se může zdát, a kde se člověk naučí kriticky myslet a brát různé věci s nadhledem a v kontextech. Člověk si uvědomí, že to není jen o biflování faktů, které jsou na houby, když člověk nezná kontext a pozadí toho všeho (i když samozřejmě ne u všeho to lze snadno či vůbec poznat).
V čem vidíš největší slabinu fakulty?
Tak u toho se musí člověk hodně zamyslet. Nevím, jestli to považovat za slabinu, ale občas mě mrzí, jak je naše fakulta vnímána nejen veřejností, ale i ostatními fakultami. Myslím, že by to chtělo více komunikovat a spolupracovat s médii, s ostatními fakultami, a možná se snažit naší fakultu a její smysl více prezentovat širší veřejnosti, aby neměla jen zkreslené pohledy na FHS (a celkově na humanitní studia) skrze média a různé dezinformace, třeba skrze (populární) publikace či jiné platformy, které by to více objasnili. Samozřejmě širší veřejnost nemusí rozumět všemu, čím se zabýváme, ale chtělo by to jí více přiblížit k pochopení a k porozumění toho, co dělá "humanitní vědec/vzdělanec".
Jaká je/byla tvoje zkušenost s Bc studiem na FHS? Co bys na stávajícím systému studia změnil*a, kdybys měl*a možnost, a co ti naopak vyhovuje? (Pokud nemáš se SHV žádnou zkušenost, jsi spokojen*a se současnou podobou svého studijního programu?)
Já si studium bakaláře na FHS moc užívám, i když teď už bohužel nejsem na fakultě tak často kvůli práci a psaní bakalářky. Ale na FHS jsem velmi spokojený. Na stávajícím systému studia bych se snažil přizpůsobovat studium a výuku moderním a současným přístupům, čímž nechci vůbec říct, že to fakulta nedělá. Určitě jsme na tom lépe než na jiných fakultách, třeba co se týče administrativy. Ale stále je co zlepšovat. Myslím, že se některé změny již pomalu dějí, ale určitě vše nejde udělat ze dne na den. A jestli je to dobře či špatně se taky ukáže až po čase. Určitě se mi velice líbí liberálnost studia, což má své klady i zápory, a taky si při tom člověk musí uvědomit povinnosti s tím spojené.
Jak se osvědčily změny v zápisu předmětů v SISu? Dvoufázový zápis? Organizace bakalářských státnic? OJAK?
Myslím, že ty změny v zápisu předmětů v SISu a dvoufázový zápis pomohly do jisté míry v rámci tzv. "klikacích závodů". Co se tak bavím s lidmi, tak si už prý zvládli zapsat více předmětů, které chtěli. Ale samozřejmě to není ještě úplně ideální, ale krok kupředu to jistě je. Pokud jde o organizaci Bc státnic, tak třeba změny v obsahu státnic z historie (EDK) byly doufám ku prospěchu, stejně jako kdysi změna průběhu zkoušky z Úvodu do historie, to mi začalo první funkční období v senátu a byl jsem u prosazování té změny. U FKHV a SVIP záleží na typu změny. OJAK je takové věcné téma. Určitě by to jistou reformu chtělo, třeba v přístupu ke studentstvu ze Slovenska, ale je otázka, do jaké míry.
Sleduješ zasedání senátu (zápisy ze zasedání, osobní účast, online účast)? Pokud ano, jaké téma tě zaujalo?
Vzhledem k tomu, že se zasedání senátu účastním jako studentský senátor a zástupce studentů, tak to sleduji téměř neustále. Na zasedáních se toho probírá celkem dost, ale samozřejmě mě teď nejvíce zajímá fungování a vize nového vedení FHS a informace ohledně stavu budovy a plánované realizace různých věcí týkající se fakulty a jejího okolí (třeba "plán B"). Také mě zajímají témata týkající se nových akreditací oborů na FHS a přístup vedení fakulty ke studentstvu. Dříve jsem se i hodně zajímal o kauzu sexuálního násilí na naší fakultě. A předpokládám, že přibude ještě hodně témat, která budou zajímavá.
Jak vnímáš provoz v budově FHS, co změnit, vylepšit?
Podle mého názoru je na tom budova FHS už o něco lépe než před lety, kdy se nová budova otevřela, ale samozřejmě je stále co zlepšovat. Pevně doufám, že už se nebudou moc stávat případy, kdy by z fakulty něco padalo (sklo, rozbité lavice, atd.), ale samozřejmě vždy se může stát cokoli. Pokud jde o studentské zázemí a prostory, tak si myslím, že už jsme se v tom posunuli, jen ještě někteří neví, že to na fakultě máme, což je samozřejmě chyba, i když děkanka informační mail všemu studentstvu posílala. Máme na fakultě nově zařízenou studentskou místnost u bufetu, dále máme nově zbudovanou "odpočívárnu" (bývalá šatna). Plus se ještě něco chystá s prostorem za knihovnou, kde zatím nic není.
Jaké by byly tvé priority, kdybys byl*a v roli děkana nebo děkanky?
To je celkem těžká otázka, hlavně z pozice studenta, ale řekl bych, že by to jistě byla dobrá komunikace vedení fakulty (nejen) směrem ke studenstvu, kvalita studijních programů, reprezentativní fungování fakulty nejen napříč univerzitním a akademickém prostředí, ale i vně fakultu a univerzitu, větší spolupráci s médii, atd. Dále by to byla schopnost kompetentně řešit různé náhlé situace a problémy, např. kauzy sexuálního násilí a další problémy, finanční situaci (nejen) akademických pracovníků, atd. A taky sem patří zajištění bezpečného prostředí pro studentstvo a akademické pracovníky/pracovnice. Jistě by se toho našlo ještě více, ale toto je plus mínus to hlavní.
Volíme tři studentské zástupce*kyně do senátu. Koho z ostatních kandidátů a kandidátek bys podpořil*a a proč?
Já osobně znám Lucku Kalabisovou, se kterou se dobře znám a je to velmi dobrá kamarádka, a Karin Zamrazilovou, kterou už znám celkem dlouho a věřím, že pro senát by byla dobrým přínosem se zkušenostmi. Určitě mají obě dvě mojí podporu a myslím si, že by obě dvě byly pro senát naprosto vhodné a velkým přínosem. Mají na to dost předpokladů. Dále bych rád podpořil Víta Marka, jehož volební program jsem již viděl a souhlasím se všemi body jeho programu. Myslím, že několik z nich lze v rámci pozice senátora zrealizovat či prosadit. Ostatní kandidáty/tky neznám zas tak dobře nebo vůbec, ale těším se, až je více poznám na volební debatě.

Jak se jmenuješ?
Karina Zamrazilová
Co studuješ?
PhD Obecná antropologie
Kdo jsi a proč kandiduješ?
Ahoj, já jsem Karin, vystudovala jsem na FHS bakaláře, poté magisterský program Orální historie - soudobé dějiny a teď studuji prvním rokem PhD. Obecnou antropologii se zaměřením na medicínskou a sociokulturní antropologii. Můžete mě znát z Koridoru, kde jsem dříve působila a ještě působím. Minulý rok jsem na FHS pořádala Týden za lidskost na pomoc obětem násilí na Ukrajině a příchozím válečným uprchlíkům. Rovněž předsedám Společnosti pro kognitivní vědu a jsem součástí AI Transformation teamu, který vznikl při FHS UK. Kandiduji, protože fandím novému děkanátu, o kterém si myslím, že dokáže obnovit důvěru studentů v instituci fakulty, a chci ho podporovat i v akademickém senátu.
Co je pro tebe FHS?
FHS je pro mě alma mater. S FHS jsem spojila celé své dosavadní vysokoškolské studium a zažila při něm mnoho pozitivních i těžkých okamžiků. S fakultou jsem prožila pandemii Covidu, stěhování z Jinonic a hodně náročné dva roky magisterského studia na orální historii. Nakonec jsem se rozhodla, že s fakultou zůstanu i na doktorátu, protože jsme spolu prožily už tolik vzletů a pádů, že k sobě asi patříme 😉
Jak dobře FHS znáš?
Až moc dobře… Ale i po těch letech mě vždy něčím novým překvapí.
V čem je podle tebe nejsilnější stránka fakulty Jaká jsou nejdůležitější specifika FHS, která stojí za zachování?
Je pro mě důležitý hluboký kulturní a sociální rámec, který fakulta předává svým studentům. Někteří pedagogové jsou skutečně inspirativními osobnostmi a obstojí nejen jako skvělí odborníci, ale i jako lidské vzory. Není to samozřejmě pravidlem, ale potkala jsem zde i vyučující, kteří studentům předávají nejen vědomosti, ale i odvahu se angažovat jako člen akademické obce i jako humanisticky smýšlející člověk.
V čem vidíš největší slabinu fakulty?
Abych navázala na předchozí odpověď, lidé jsou samozřejmě různí, a kromě lidí, kteří jsou pozitivním vzorem, potká člověk (jak mezi vyučujícími, tak i mezi studenty) i ty druhé. Student*ka může zažít od druhých zneužívání moci, stalking nebo různé složité mezilidské situace (i mezi dospělými lidmi, spolužáky, může probíhat šikana), a je potřeba nadále budovat bezpečné prostředí pro všechny. To platí univerzálně, ale na FHS se to týká právě nás, abychom takové situace uměli řešit, a je to pro mě jeden ze zásadních závazků pro studentské senátory.
Jaká je/byla tvoje zkušenost s Bc studiem na FHS? Co bys na stávajícím systému studia změnil*a, kdybys měl*a možnost, a co ti naopak vyhovuje? (Pokud nemáš se SHV žádnou zkušenost, jsi spokojen*a se současnou podobou svého studijního programu?)
Bc. studium jsem absolvovala v letech 2017-2021 a vzpomínám na něj v dobrém, i když bylo trochu anonymní a také poznamenané okolnostmi pandemie atd. Vím, že od té doby prošel program různými změnami. Snažím se proto udržovat kontakt s mladšími spolužáky, abych měla přehled o současné podobě bakalářského studia, a potřebách studentů.
Jak se osvědčily změny v zápisu předmětů v SISu? Dvoufázový zápis? Organizace bakalářských státnic? OJAK?
Myslím, že je to kompromisní řešení, které není ideální, ale je důležité, aby co nejvíce lidí mohlo chodit na předměty, na které potřebují a chtějí chodit. V případě OJAK považuji za správný krok zkrácení překladu, který představoval opravdu velkou zátěž při studiu.
Sleduješ zasedání senátu (zápisy ze zasedání, osobní účast, online účast)? Pokud ano, jaké téma tě zaujalo?
Samozřejmě, silným zážitkem bylo zasedání po Vogue konferenci, kde se hodně řešilo téma osobní zodpovědnosti a umění přiznat si vlastní pochybení. To by ale šlo říct o více zasedáních AS. Důležitá je pro mě podpora FHSafe a budování bezpečného prostoru a to, aby na zasedáních AS nedocházelo např. k bagatelizaci sexualizovaného násilí, proti kterému současný SKAS tolik bojuje.
Jak vnímáš provoz v budově FHS, co změnit, vylepšit?
Chtěla bych pochválit, ale nemůžu 😀 Asi většina z nás by byla ráda, kdyby prostor byl útulnější, zelenější a přátelštější a lavice pohodlnější. Studenti si už fakultu hodně svépomocí zútulnili, ale pořád je tu potenciál. Sedaček je podle mě v budově málo a nejsou moc pohodlné, studentská místnost není vybavená zásuvkami. Budova (už po tak krátké době) vykazuje znaky opotřebení a dosud se nepodařilo odstranit všechny technické problémy (stav a množství toalet, stav omítek atd.) Vizuální potenciál prostoru by mohl být podtržen nejen další zelení, ale také uměleckými díly.
Jaké by byly tvé priority, kdybys byl*a v roli děkana nebo děkanky?
Vedení fakulty stojí před řadou výzev, často velmi náročných. Nadhodím jen některé. Důležitým tématem určitě je zasadit se o posílení dialogu, zda struktura a obsah studia odpovídá přáním a potřebám studentů. Fakulta by měla investovat do poskytování poradenských a podpůrných služeb studentům a zaměstnancům. Současná krize humanitních oborů a jejich financování staví vedení fakulty do těžké pozice, když musí zajistit důstojné financování zaměstnanců a doktorandů. Chci také na tomto místě ocenit zásadovost paní děkanky Sokolové při řešení kauzy na orální historii - ukázala, že skutečně stojí za studujícími a nutností zajistit důstojnost a bezpečí akademické půdy na FHS.
Volíme tři studentské zástupce*kyně do senátu. Koho z ostatních kandidátů a kandidátek bys podpořil*a a proč?*
Držím palce všem kolegům studentským kandidátům. Velkou lidskou důvěru mám zejména ve Víťu Marka, shodneme se v řadě bodů, jako je potřeba posilovat bezpečné prostředí na FHS, vizuální zpříjemnění prostoru budovy a jejího okolí a nacházení dialogu a shody s vedením fakulty.

Tabulku s odpověďmi najdete také zde, můžete si vybrat vertikální i horizontální zobrazení.

Volby do Akademického senátu FHS UK VOLTE ELEKTRONICKY na adrese https://volby.is.cuni.cz/ Volit můžete do čtvrtka 23. 11. do 14.00 hod. Do aplikace se dostanete stejnými přihlašovacími údaji, které používáte pro SIS a můžete zaškrtnout 1 – 3 kandidáty/kandidátky.