Proč je fakultní senát důležitý? A proč je třeba kandidovat a hlasovat?

Guest post od studentské komory Akademického senátu – kapesní průvodce senátem!

(Kapesní průvodce senátem pro nezasvěcené studentstvo)

V první řadě senát není jenom pro zasvěcené! Slouží celé akademické obci a všechna jeho zasedání jsou veřejná. Na zasedání senátu se může přijít „podívat“ úplně každý vyučující a studující. Ty taky!

Co je Akademický senát FHS UK?

Základní informace o senátu jsou na webu. To nejdůležitější však je, že senát rozhoduje nebo spolurozhoduje o organizaci a činnosti fakulty. Zasedání senátu jsou prostorem pro diskusi celofakultních témat. Probírá se zde vše od osvětlení kolem budovy přes systém evaluací kurzů až po dlouhodobé strategie výuky, vědy a rozvoje. Na senátu se také schvalují návrhy rozpočtů, opatření děkanky, fakultní předpisy, akreditace apod.

Úkolem tzv. „Studentské komory“ je zastupovat zájmy studujících, předkládat témata důležitá pro studující – jednoduše, doplňovat celkový kontext o studentský pohled. Rozhodně v senátu nejsou dvě politické strany, ani žádná koalice a opozice. Právě naopak. Pohledy vyučujících, studujících i vedení fakulty se často doplňují, neboť se týkají problémů, které se týkají nás všech.

Každý senátor a senátorka se přímo podílí na formování fakulty. Proto je tak důležité kandidovat, hlasovat a vybírat, komu svůj hlas dáš.

Jak probíhá zasedání senátu?

Senát zasedá zpravidla jednou měsíčně a setkávají se na něm zástupci a zástupkyně vyučujících a studujících s děkankou a vedením školy. Kterýkoliv senátor či senátorka může navrhnout bod k projednávání, o kterém pak senát diskutuje a případně i hlasuje.

Samotný průběh zasedání podléhá stanoveným pravidlům Jednacího řádu AS FHS UK. Každý si je rychle zažije, a navíc na jejich dodržování dohlíží předsednictvo senátu. Je důležité, aby se zasedání senátu účastnilo co nejvíc senátorů a senátorek. Nejenom kvůli pluralitě názorů v diskusi, ale také kvůli tzv. „kvóru“, jinak by senát nebyl usnášeníschopný. Senát se koná většinou prezenčně, někdy také hybridně. Výjezd na Erasmus proto není nutně v rozporu s mandátem v senátu.

V čem spočívá práce studentského senátora/ky?

Účast v senátu je jistě prestižní, ale více než cokoliv jiného znamená odpovědnost. Senátor/ka musí mít dobrý přehled o chodu fakulty, o potřebách a zájmech studujících, které zastupuje. K tomu potřebuje umět komunikovat – a leckdy i věci nepříjemné, když je zapotřebí mít odvahu nesouhlasit. Zástupce či zástupkyně studujících nehájí vlastní zájmy, ale zájmy všech studujících. 

Studentská komora fakultního senátu (SKAS FHS UK) není studentský spolek – je součástí poradního orgánu vedení, má odpovědnost za kultivaci fakultního prostředí. Třeba v akademickém roce 2022/23 se studentská komora intenzivně věnovala bezpečí akademického prostředí. Sami jsme se zmobilizovali a dali do pohybu osvětové akce FHSafe. SKAS je spojkou mezi studujícími a fakultou, potažmo univerzitou, a vždy musí být ve střehu. „Být v senátu“ tudíž neznamená jenom přijít na zasedání senátu. A to žere nervy i čas.

Naštěstí, nikdo není na nic sám. Všichni v studentské komoře si pomáháme navzájem, společně vše diskutujeme a organizujeme a také spolupracujeme i se zbytkem senátu a s vedením. Vidíte na fakultě prostor pro zlepšení? Výborně, můžeme si hned vyhrnout rukávy! Zdá se vám, že vše běží tak, jak má? Ani to se neděje samo a za vším stojí spousta (někdy i neviditelné) práce, kterou je potřeba odvádět i nadále. Na fakultě se prostě pořád něco děje 🙂

Jsou to vaše volby!

O směřování fakulty rozhodujeme my všichni – ve volbách. Odpovědnost nenesou jenom senátoři a senátorky, ale také všichni, kteří kandidují. A také všichni, kdo volí, a právě tak i ti, co nevolí. Fakulta závisí na nás všech a my všichni závisíme na fakultě. A tak fakulta potřebuje lidi, kteří dokážou svůj hlas použít v prospěch všech. A tento jejich hlas zazní jen tehdy, když jej podpoří dostatek hlasů ve volbách. A vaše hlasy ve volbách zase… no, už jistě chápete, co chceme říct.

TAKŽE se nebojte kandidovat! A nebojte se dobře si kandidáty a kandidátky „proklepnout”. Čtěte programy kandidujících, jejich odpovědi na otázky, sledujte, jako si umějí poradit v debatě!

Připojte se i letos k předvolební debatě studentských kandidátů a kandidátek do AS FHS UK. Koná se online na platformě MS Teams v neděli 19. 11. v 17:00. Debatu organizuje SKAS a budou ji moderovat senátorky Martina Josefína Plass a Tatiana Chavalková Badurová.

Váš SKAS

Samuel Csanda

Markéta Hampeisová

Tatiana Chavalková Badurová

Matěj Krofta

Martina Josefína Plass

Martina Pustková

Užitečné odkazy: