Filmový klub: Deset odstínů filmové avantgardy

tl;dr Listopad je jízda! Tentokrát kolab. s kurzem Deset odstínů filmové avantgardy dr. Martina Mišúra 8. 11. 2023 od 17:30. Na jeho skvělou přednášku z minulého roku k Němé barikádě naváže pásmem němých filmů. Uvidíte kus historie (filmy: Ménilmontant – FR, Od jitra do půlnoci – DE, Matka – SSSR), a pan doktor Vás nachytří, takže vyhrajete každej pub quiz nebo na to někoho sbalíte! 

Ahoj filmové fanoušstvo FHS! 👋

Je tu další promítání! A co víc, je to další speciál! Tentokrát kolab. s kurzem Deset odstínů filmové avantgardy, který u nás učí doktor Martin Mišúr. Přijďte si s námi užít listopadový středeční podvečer s němou filmovou avantgardou. Promítneme tři věhlasné filmy, které zastupují různé narativní avantgardní tendence v kinematografii po první světové válce (francouzský impresionismus, německý expresionismus, sovětskou montáž). Jakkoli jsou staré jedno století, jejich rázné narušení tehdy ustálených představ o tom, jak by měl vypadat hraný film, z nich dodnes činí svěží a provokující díla. Každý jeden bude představen krátkým, do kontextu zasazujícím úvodem. Na tento výlet filmovou historií se vydáme ve středu 8. listopadu od 17:30 v učebně 0.02! 🎥 🎩 📜

Událost na FB: https://facebook.com/events/1379690222755881

🎞️
Informace o filmech s dovolením citujeme přímo od pana doktora Mišúra:

– 🇫🇷 Ménilmontant (1926; Dimitri Kirsanoff, Francie /38 minut/)

– 🇩🇪 Od jitra do půlnoci (Von morgens bis Mitternacht, 1920; Karl Heinz Martin, Německo /73 minut/)

– 🇷🇺 Matka (Мать, 1926; Vsevolod Pudovkin, Sovětský svaz /87 minut/)

Program bude tentokrát trochu delší, jelikož je součástí výukového kurzu. Můžete tento večer brát jako takový blokáč. Po každém filmu nás čeká krátká pauza a před každým krátký úvod. Jednotlivé tituly jsou výrazné a divácky poutavé, ale zároveň nepatří mezi ty nejznámější. Nemusíte mít tedy strach, že bychom se nudili! 📏 🤔 👍

🚹
Mgr. Martin Mišúr, Ph.D. je filmovým historikem Filozofické fakulty UK. Vystudoval na FF filmovou vědu a v současné chvíli přednáší například na FHS právě kurz Deset odstínů filmové avantgardy. Někteří z Vás si pamatují jeho poutavý výklad k filmu Němá barikáda v rámci loňského happeningu Zabydli džungli! Jelikož už tedy jednoho našeho Oscara má, dohodli jsme se spolu, že místo toho připravíme menší překvapení pro Vás všechny, kteří dorazí! 🎦 🤩 😏

Dovolte nám Vás tímto pozvat na toto velmi jedinečné promítání, které proniká k samým kořenům filmové tvorby. K delšímu programu doporučujeme naplnit tašky spoustou dobrot a budeme se na Vás těšit ve středu 8. listopadu! 🤝 🗝️ 🧐

🇬🇧
We are thrilled to announce an exciting collaboration with the renowned film scholar, Dr. Martin Mišúr, and his captivating course, „Ten Shades of Cinematic Avant-garde.“ Building upon the success of his exceptional lecture on „The Silent Barricade“ from last year, we are delighted to present a remarkable series of silent films that will transport you back in time. Prepare to embark on a cinematic journey through history as we showcase the following classic masterpieces:

Ménilmontant (FR): A breathtaking French gem that will immerse you in the artistic essence of the early 20th century.

From Morning till Midnight (DE): Delve into the enigmatic world of German expressionism, where every frame is a visual masterpiece.

Mother (USSR): Experience the power of Soviet cinema as we screen this iconic work that continues to influence filmmakers worldwide.

Join us for an unforgettable exploration of cinematic history with these silent treasures, guided by the expertise of Dr. Martin Mišúr. This is an opportunity to witness the magic of early cinema that should not be missed.