Technická univerzita v Liberci podporuje využití AI při psaní závěrečných prací

Technická univerzita v Liberci vydala směrnici k Využití umělé inteligence při výuce a tvůrčí práci. TUL podporuje využití AI při výuce a tvůrčí práci, zásadní je ale zodpovědnost autorů a autorek a uživatelů a uživatelek AI za výsledky. Výstupy AI musí být hodnoceny kriticky a nástroje AI nejsou považovány za spoluautory práce. Je třeba uvést jejich použití v textu, včetně konkrétní identifikace. Doporučuje se včlenit úlohy týkající se umělé inteligence do výuky a upozornit na možná rizika. Použití AI není dovoleno při ověřování znalostí, pokud vyučující neudělí výjimku.

Další informace

Článek na webu novinky.cz https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-ai-muze-psat-diplomove-prace-svolili-v-liberci-40447211

Směrnice rektora TUL https://doc.tul.cz/12546

A jak to bude u nás?

Přijďte diskutovat o budoucnosti vztahu člověka a technologií na Den AI na FHS. Podíváme se na umělou inteligenci z humanitní a společenskovědní perspektivy! Program zahrnuje přednášku o etických otázkách AI, workshop o využití AI pro výzkum, soutěž v generování AI umění, diskusi v režii studentského spolku a blok krátkých vystoupení mapujících vliv AI na společnost.